Friday, June 4, 2010

Apakah kelebihan Investment linked policy?

Investment linked policy (ILP) datang didalam pakej. Anda akan mendapat hampir semua jenis perlindungan didalam satu polisi. Contoh perlindungan yang terdapat didalam ILP adalah "accidental benefit, hospitalization income benefit, living assurance, critical illnesses benefit, health card benefit, lady care benefit dan sebagainya"
anda boleh menambah rider perlindungan pada bila bila masa pada ILP anda.

No comments:

Post a Comment